Obserwuj

Jak sprawdzić czy urządzenie jest włączone?

Aby sprawdzić czy urządzenie jest włączone należy wcisnąć przycisk włącz/wyłącz na czas ok 1 sekundy. Wówczas jeśli urządzenie jest włączone zapalą się diody informujące o stanie urządzenia.
Np.. dioda po lewej stronie świeci ciągłym światłem przez 4 sekundy - pozycja ustalona na podstawie danych komórkowych- niedokładna, 2 diody palące się na niebiesko - pozycja ustalona, łączność zapewniona, 2 diody migają - pozycja nieustalona, oczekiwanie na dane z satelitów.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk