Obserwuj

Chciałbym wyeksportować historię śledzenia – jak mogę to zrobić?

Eksport historii śledzenia:

W sekcji historia z rozwijanego menu wybieramy zakres dat i wybieramy daty pomiędzy którymi dane mogą być wyeksportowane, następnie należy kliknąć Export CSV.


Można również wyeksportować powiadomienia. Na górze ekranu obok przycisku aktywacji jest ikona powiadomień. Po kliknięniu na nią przycisk Export CSV zapisze plik zawierający listę powiadomień.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk