Obserwuj

Czy obliczenie prędkości jest dokładne?

Jeśli dokładność pozycjonowania GPS jest dobra, to wartość dotycząca prędkości jest zazwyczaj również dobra. Jednakże, Trackimo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub wtórne, w tym odszkodowania za ewentualne mandaty lub pozwy wynikające z wykorzystania produktu.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk