Obserwuj

Jak długo przycisk SOS musi być wciśnięty, aby został uaktywniony i wysłał sygnał?

Przycisk SOS należy nacisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy, aby aktywować alert. Pomaga to zapobiec fałszywym alertom SOS.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk