Obserwuj

Co oznacza „zwykła widoczność” lub „wyraźna widoczność” nieba? 


Trackimo, jak każde urządzenie lokalizacyjne wykorzystujące system GPS do precyzyjnego określenia lokalizacji musi znajdować się w wyraźnej widoczności  nieba tak, aby sygnały satelitarne mogły zostać odebrane. „Widoczność  nieba” oznacza, że urządzenie znajduje się w miejscu, do którego docierają sygnały co najmniej 4 satelit systemu GPS.

Satelity GPS znajdują się w ciągłym ruchu względem nas i w niektórych przypadkach może zdarzyć się, że w miejscu gdzie wcześniej sygnał był dostępny po 15 minutach nie ma w zasięgu dostatecznej liczby satelitów GPS.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk