Obserwuj

Jak daleko moje Trackimo będzie śledzić lub lokalizować?

Czy urządzenie powiadomi mnie, jeśli dana osoba lub rzecz, którą chcę śledzić opuściła określone miejsce, miasto lub kraj?

Nasz system jest zaprojektowany tak, aby zlokalizować urządzenie Trackimo wszędzie na świecie (bez dodatkowych kosztów lub opłat za transmisję danych za granicą). Wymagany jest tylko dostęp do sygnału sieci komórkowych GSM.

Jeśli urządzenie znajduje się w obszarze bez zasięgu sieci komórkowej, funkcja GPS nie będzie mogła zgłosić swojej bieżącej lokalizacji, do czasu aż ponownie znajdzie się w obszarze z zasięgiem sieci. Po ponownym nawiązaniu połączenia urządzenie przekaże historię lokalizacji, którą można przeglądać w Internecie oraz w aplikacji mobilnej.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk