Obserwuj

Czym jest GeoFence/wyznaczanie stref?

GeoFence jest określonym obszarem granicznym, który umożliwia wysyłanie alertów, gdy urządzenie GPS wyszło poza ten obszar. W ramach aplikacji można utworzyć strefy, które są okrągłe, wielokątne lub w postaci ścieżki i dzięki temu kontrolować czy nasze urządzenie/-a nie opuszcza wyznaczonej strefy.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk