Obserwuj

W jaki sposób mogę włączyć i wyłączyć urządzenie Trackimo? 


W celu wyłączenia lub włączenia urządzenia Trackimo, należy postępować zgodnie z tymi prostymi instrukcjami:

  1. WŁĄCZ
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik LED lokalizatora zaczynie świecić. Zajmie to około 2 sekundy..
  • Miganie na zielono oznacza, że urządzenie jest włączone.
  1. WYŁĄCZ
  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik LED lokalizatora zacznie szybko migać. Zajmie to około 2 sekund.
  • Wskaźnik LED statusu lokalizatora wyłączy się, gdy lokalizator zostanie prawidłowo wyłączony.

Komentarze

Oparte na technologii Zendesk